Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. vasario mėn.
EPUB 150kPDF 995k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

I ANTRAŠTINĖ DALIS : PARLAMENTO NARIAI, VALDYMO ORGANAI IR FRAKCIJOS
4 SKYRIUS : FRAKCIJOS

33 straipsnis : Frakcijų veikla ir teisinė padėtis

1.   Frakcijų vykdomos funkcijos, įskaitant ir Darbo tvarkos taisyklių joms pavestas užduotis, yra Sąjungos veiklos dalis. Frakcijoms skiriamas sekretoriatas Parlamento Generalinio sekretoriato personalo plano pagrindu, administracinė bazė ir tuo tikslu Parlamento biudžete numatyti asignavimai.

2.   Kiekvienos Parlamento kadencijos pradžioje Pirmininkų sueiga stengiasi nustatyti procedūras, kad būtų atspindėta Parlamento politinė įvairovė komitetuose, delegacijose, taip pat ir sprendimų priėmimo organuose.

3.   Biuras, atsižvelgdamas į Pirmininkų sueigos pasiūlymus, nustato 1 dalyje nurodytos bazės bei asignavimų suteikimo, įgyvendinimo ir priežiūros, taip pat susijusių biudžeto įgyvendinimo įgaliojimų perdavimo taisykles ir tų taisyklių nesilaikymo pasekmes.

4.   Tos taisyklės nustato administracines ir finansines pasekmes frakcijos panaikinimo atveju.

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 22 d.Teisinė informacija - Privatumo politika