Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
8. parlamentarno obdobje - februar 2019
EPUB 143kPDF 909k
VSEBINA
DODATEK
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV I : POSLANCI, PARLAMENTARNA TELESA IN POLITIČNE SKUPINE
POGLAVJE 4 : POLITIČNE SKUPINE

Člen 33 : Dejavnosti in pravni položaj političnih skupin

1.   Politične skupine opravljajo svoje dolžnosti, vključno z nalogami, ki so jim dodeljene s tem poslovnikom, kot del dejavnosti Unije. Na razpolago imajo sekretariat na podlagi organizacijske sheme generalnega sekretariata Parlamenta, administrativno pomoč in v ta namen odobrena proračunska sredstva Parlamenta.

2.   Konferenca predsednikov si ob začetku vsakega parlamentarnega obdobja prizadeva sprejeti postopke, ki omogočajo, da se politična raznolikost Parlamenta odrazi v odborih in delegacijah, kot tudi organih odločanja.

3.   Predsedstvo ob upoštevanju vseh predlogov konference predsednikov določi pravila v zvezi z zagotavljanjem, izvrševanjem in nadzorom pomoči in sredstev iz odstavka 1, kot tudi v zvezi s tem povezanim prenosom pravic izvrševanja proračuna in posledicami vsakršnega neupoštevanja teh pravil.

4.   Ta pravila urejajo tudi administrativne in finančne posledice v primeru razpustitve politične skupine.

Zadnja posodobitev: 22. maj 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov