Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
8ú téarma parlaiminteach - Feabhra 2019
EPUB 160kPDF 1053k
CLÁR
AGUISÍN
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL II : NÓSANNA IMEACHTA REACHTACHA, BUISÉADACHA, URSCAOILTE AGUS EILE
CAIBIDIL 1 : NÓSANNA IMEACHTA REACHTACHA — FORÁLACHA GINEARÁLTA

Riail 47a : Luasghéarú na nósanna imeachta reachtacha

Féadfaidh an coiste freagrach nó na coistí freagracha luasghéarú nósanna imeachta reachtacha i gcomhar leis an gComhairle agus leis an gCoimisiúin maidir le tograí sonracha, a roghnaítear go háirithe as measc na gceann sin a shainaithnítear mar thosaíochtaí sa chomhdhearbhú maidir le cláreagrú idirinstitiúideach bliantúil de bhun Riail 37(2), a chomhaontú.

An nuashonrú is déanaí: 22 Bealtaine 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais