Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
8-ми парламентарен мандат - февруари 2019 г.
EPUB 186kPDF 1159k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ II : ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
ГЛАВА 3 : ОБИКНОВЕНА ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА
РАЗДЕЛ 3 — МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРЕГОВОРИ ПО ВРЕМЕ НА ОБИКНОВЕНАТА ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА

Член 69д : Преговори преди второто четене в Парламента

Ако позицията на Съвета на първо четене бъде отнесена до компетентната комисия, позицията на Парламента на първо четене съгласно член 69 представлява мандат за преговори с другите институции. Компетентната комисия може да вземе решение за започване на преговори по всяко време след това.

Ако позицията на първо четене на Съвета съдържа елементи, които не са включени в проекта на законодателен акт или в позицията на Парламента на първо четене, комисията може да приеме насоки, включително под формата на изменения в позицията на Съвета, за преговарящия екип.

Последно осъвременяване: 22 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност