Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
8. parlamentarno obdobje - februar 2019
EPUB 143kPDF 909k
VSEBINA
DODATEK
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV II : ZAKONODAJNI IN PRORAČUNSKI POSTOPKI, POSTOPEK PODELITVE RAZREŠNICE IN DRUGI POSTOPKI
POGLAVJE 3 : REDNI ZAKONODAJNI POSTOPEK
ODDELEK 4 - SPRAVNI POSTOPEK IN TRETJA OBRAVNAVA

Člen 69g : Podaljšanje rokov

1.   Predsednik na zahtevo delegacije Parlamenta v spravnem odboru roke za tretjo obravnavo podaljša v skladu s členom 294(14) Pogodbe o delovanju Evropske unije.

2.   Predsednik obvesti Parlament o vsakem podaljšanju rokov v skladu s členom 294(14) Pogodbe o delovanju Evropske unije, do katerega je prišlo bodisi na pobudo Parlamenta bodisi Sveta.

Zadnja posodobitev: 22. maj 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov