Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
8. valgperiode - Februar 2019
EPUB 147kPDF 937k
INDHOLDSFORTEGNELSE
TILLÆG
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT II : LOVGIVNINGS-, BUDGET-, DECHARGE- OG ANDRE PROCEDURER
KAPITEL 3 : ALMINDELIG LOVGIVNINGSPROCEDURE
AFDELING 4 - FORLIGSPROCEDURE OG TREDJEBEHANDLING

Artikel 70 : Indkaldelse af Forligsudvalget

Meddeler Rådet Parlamentet, at det ikke er i stand til at godkende alle Parlamentets ændringer til Rådets holdning, aftaler formanden sammen med Rådet tidspunkt og sted for et første møde i Forligsudvalget. Den i artikel 294, stk. 10, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastsatte frist på seks uger eller, hvis fristen er blevet forlænget, på otte uger løber fra dagen for udvalgets første møde.

Seneste opdatering: 22. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik