Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. vasario mėn.
EPUB 150kPDF 995k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

II ANTRAŠTINĖ DALIS : TEISĖKŪROS, BIUDŽETO, BIUDŽETO ĮVYKDYMO PATVIRTINIMO IR KITOS PROCEDŪROS
5 SKYRIUS : KONSTITUCINIAI KLAUSIMAI

80 straipsnis : Supaprastinta Sutarties peržiūra

1.   Vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 45 ir 52 straipsniais, atsakingas komitetas, laikydamasis Europos Sąjungos sutarties 48 straipsnio 6 dalyje nurodytos procedūros, gali pateikti Parlamentui pranešimą, kuriame Europos Vadovų Tarybai pateikiami pasiūlymai dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo trečiosios dalies visų ar kai kurių nuostatų pakeitimo.

2.   Kai pagal Europos Sąjungos sutarties 48 straipsnio 6 dalį konsultuojamasi su Parlamentu dėl pasiūlymo dėl Europos Vadovų Tarybos sprendimo iš dalies pakeisti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo trečiąją dalį, mutatis mutandis taikoma Darbo tvarkos taisyklių 79 straipsnio 2 dalis. Tokiu atveju į pasiūlymą dėl rezoliucijos gali būti įrašyti pasiūlymai iš dalies pakeisti tik Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo trečiosios dalies nuostatas.

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 22 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika