Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
8η κοινοβουλευτική περίοδος - Φεβρουάριος 2019
EPUB 199kPDF 1193k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ II : ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Άρθρο 92 : Σύστημα προσωρινών δωδεκατημορίων

1.   Οι αποφάσεις του Συμβουλίου για την έγκριση δαπανών που υπερβαίνουν το προσωρινό δωδεκατημόριο των πιστώσεων του προϋπολογισμού για το προηγηθέν οικονομικό έτος διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή.

2.   Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να υποβάλει σχέδιο απόφασης για τη μείωση των δαπανών της παραγράφου 1. Το Κοινοβούλιο αποφασίζει σχετικά εντός 30 ημερών μετά την έγκριση της απόφασης του Συμβουλίου.

3.   Το Κοινοβούλιο αποφασίζει με την πλειοψηφία των βουλευτών που το απαρτίζουν.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου