Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
8-ми парламентарен мандат - февруари 2019 г.
EPUB 186kPDF 1159k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ III : ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ
ГЛАВА 3 : ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО ВЪНШНАТА ДЕЙНОСТ НА СЪЮЗА

Член 113a : Консултации с Парламента и предоставяне на информация на неговото внимание в рамките на общата външна политика и политика на сигурност

1.   Когато се провеждат консултации с Парламента съгласно член 36 от Договора за Европейския съюз, въпросът се отнася до компетентната комисия, която може да изготви проект на препоръки съгласно член 113 от настоящия Правилник за дейността.

2.   Заинтересуваните комисии се стремят редовно и своевременно да получават от заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност информация относно развитието и провеждането на общата външна политика и политика на сигурност на Съюза, относно предвижданите разходи всеки път, когато в рамките на тази политика се приема решение, което води до финансови последици, и относно всички други финансови аспекти, свързани с изпълнението на действията по тази политика. По изключение по искане на заместник-председателя/върховен представител дадена комисия може да вземе решение за провеждане на закрити заседания.

3.   Два пъти годишно се провеждат  разисквания по утвърдения от заместник-председателя/върховен представител консултативен документ относно главните аспекти и основните решения във външната политика и политиката на сигурност, включително общата политика на сигурност и отбрана и финансовите последици за бюджета на Съюза. Прилагат се процедурите, предвидени в член 123.

4.   Заместник-председателят/върховен представител се канят на всяко разискване в пленарно заседание, отнасящо се до външната политика, политиката на сигурност или политиката на отбрана.

Последно осъвременяване: 22 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност