Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
8. parlamentarno obdobje - februar 2019
EPUB 143kPDF 909k
VSEBINA
DODATEK
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV III : ZUNANJI ODNOSI
POGLAVJE 3 : PRIPOROČILA O ZUNANEM DELOVANJU UNIJE

Člen 113a : Posvetovanje s Parlamentom in obveščanje Parlamenta v okviru skupne zunanje in varnostne politike

1.   Po posvetovanju s Parlamentom v skladu s členom 36 Pogodbe o Evropski uniji se zadeva posreduje pristojnemu odboru, ki lahko v skladu s členom 113 tega poslovnika pripravi osnutek priporočil.

2.   Zadevni odbori skušajo zagotoviti, da jih podpredsednik Komisije/visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko redno in pravočasno obvešča o razvoju in izvajanju skupne zunanje in varnostne politike Unije, o predvidenih stroških, kadar je v okviru navedene politike sprejet z izdatki povezan sklep, ter o vseh drugih finančnih vprašanjih v zvezi z izvajanjem ukrepov v okviru te politike. Izjemoma lahko odbor na zahtevo podpredsednika/visokega predstavnika sklene, da bo seja potekala brez navzočnosti javnosti.

3.   Dvakrat letno poteka razprava o posvetovalnem dokumentu, ki ga pripravi podpredsednik/visoki predstavnik v zvezi z glavnimi vidiki in temeljnimi usmeritvami skupne zunanje in varnostne politike, vključno s skupno varnostno in obrambno politiko ter finančnimi posledicami za proračun Unije. Uporabljajo se postopki iz člena 123.

4.   Podpredsednik/visoki predstavnik je vabljen na vsako plenarno razpravo, ki zadeva zunanjo, varnostno ali obrambno politiko.

Zadnja posodobitev: 22. maj 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov