Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
8-ми парламентарен мандат - февруари 2019 г.
EPUB 186kPDF 1159k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ III : ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ
ГЛАВА 3 : ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО ВЪНШНАТА ДЕЙНОСТ НА СЪЮЗА

Член 114 : Нарушаване на правата на човека

На всяка месечна сесия, всяка от компетентните комисии, без да е необходимо разрешение, може по предвидения в член 113, параграфи 5 и 6 ред да внася предложение за резолюция във връзка със случаи на нарушаване на правата на човека.

Последно осъвременяване: 22 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност