Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Február 2019
EPUB 155kPDF 985k
OBSAH
DODATOK
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA III  : MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY
KAPITOLA 3 : ODPORÚČANIA K VONKAJŠEJ ČINNOSTI ÚNIE

Článok 114 : Porušovanie ľudských práv

Príslušné výbory môžu na každej plenárnej  schôdzi bez potreby povolenia predložiť návrhy uznesení o prípadoch porušovania ľudských práv v súlade s rovnakým postupom, ako je postup uvedený v článku 113 ods. 5 a 6.

Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia