Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Achtste zittingsperiode - Februari 2019
EPUB 153kPDF 1012k
INHOUD
AANHANGSEL
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL IV : TRANSPARANTIE VAN DE WERKZAAMHEDEN

Artikel 115 : Transparantie van de werkzaamheden van het Parlement

1.   Het Parlement zorgt voor een optimale transparantie van zijn werkzaamheden, overeenkomstig artikel 1, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, artikel 15 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 42 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

2.   De debatten in het Parlement zijn openbaar.

3.   De vergaderingen van de commissies zijn in de regel openbaar. Uiterlijk bij de aanneming van de agenda voor een bepaalde vergadering kunnen zij echter besluiten die agenda op te splitsen in agendapunten voor openbare en agendapunten voor niet-openbare behandeling. Wanneer een vergadering met gesloten deuren plaatsvindt, kan de commissie echter besluiten de documenten van de vergadering toegankelijk te maken voor het publiek.

Laatst bijgewerkt op: 22 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid