Preċedenti 
 Li jmiss 
Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
It-tmien leġislatura - Frar 2019
EPUB 157kPDF 1044k
KONTENUT
APPENDIĊI
NOTA LILL-QARREJ
KOMPENDJU TAL-ATTI LEGALI EWLENIN RELATATI MARREGOLI TA' PROĊEDURA

TITOLU V : RELAZZJONIJIET MA’ ISTITUZZJONIJIET U KORPI OĦRA
KAPITOLU 2 : STQARRIJIET

Artikolu 124 : Stqarrijiet li jispjegaw id-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni

Il-President għandu jistieden lill-President tal-Kummissjoni, lill-Kummissarju responsabbli għar-relazzjonijiet mal-Parlament Ewropew jew, bi ftehim, lil xi Kummissarju ieħor, biex jagħmlu stqarrija lill-Parlament wara kull laqgħa tal-Kummissjoni li tispjega d-deċiżjonijiet ewlenin li jkunu ttieħdu, ħlief jekk għal raġunijiet ta' skedar ta' ħinijiet jew minħabba relevanza politika relattiva tas-suġġett, il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi li dan mhux meħtieġ. L-istqarrija għandha tiġi segwita minn dibattitu ta' mhux anqas minn tletin minuta li fih il-Membri jistgħu jagħmlu xi mistoqsijiet qosra.

Aġġornata l-aħħar: 22 ta' Mejju 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza