Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Február 2019
EPUB 155kPDF 985k
OBSAH
DODATOK
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA V : VZŤAHY S INÝMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI
KAPITOLA 2 : VYHLÁSENIA

Článok 124 : Vyhlásenia, ktoré vysvetľujú rozhodnutia Komisie

Predseda Parlamentu vyzve predsedu Komisie, člena Komisie zodpovedného za vzťahy s Európskym parlamentom, alebo po dohode iného člena Komisie, aby vystúpili pred Parlamentom po každej schôdzi Komisie s vyhlásením, v ktorom vysvetlí najdôležitejšie rozhodnutia, ktoré prijali, pokiaľ Konferencia predsedov vzhľadom na časový harmonogram alebo príslušný politický význam veci nerozhodne, že to nie je potrebné. Po vyhlásení nasleduje rozprava v trvaní aspoň 30 minút, v ktorej môžu poslanci klásť stručné a výstižné otázky.

Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia