Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
8. valgperiode - Februar 2019
EPUB 147kPDF 937k
INDHOLDSFORTEGNELSE
TILLÆG
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT V : FORBINDELSERNE MED ANDRE INSTITUTIONER OG ORGANER
KAPITEL 2 : REDEGØRELSER

Artikel 126 : Redegørelser fra Den Europæiske Centralbank

1.   Formanden for Den Europæiske Centralbank opfordres til at forelægge bankens årsberetning om aktiviteterne inden for Det Europæiske System af Centralbanker og om den monetære politik i det foregående og det indeværende år for Parlamentet.

2.   Parlamentet foranstalter en generel forhandling efter denne forelæggelse.

3.   Formanden for Den Europæiske Centralbank indbydes mindst fire gange årligt til møder i det kompetente udvalg med henblik på at afgive en redegørelse og besvare spørgsmål.

4.   Formanden, næstformanden og andre medlemmer af Den Europæiske Centralbanks direktion indbydes til yderligere møder, hvis de selv eller Parlamentet anmoder herom.

5.   Der udarbejdes et fuldstændigt referat af forhandlingerne i henhold til stk. 3 og 4.

Seneste opdatering: 22. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik