Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
8. valgperiode - Februar 2019
EPUB 147kPDF 937k
INDHOLDSFORTEGNELSE
TILLÆG
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT V : FORBINDELSERNE MED ANDRE INSTITUTIONER OG ORGANER
KAPITEL 3 : FORESPØRGSLER OG SPØRGSMÅL FRA PARLAMENTSMEDLEMMER

Artikel 131a : Forespørgsler til skriftlig besvarelse vedrørende Den Fælles Tilsynsmekanisme og Den Fælles Afviklingsmekanisme

1.   Artikel 131, stk. 1, 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse, hvad angår forespørgsler til skriftlig besvarelse vedrørende Den Fælles Tilsynsmekanisme og Den Fælles Afviklingsmekanisme. Antallet af sådanne forespørgsler trækkes fra det maksimale antal på seks pr. måned, som er fastlagt i artikel 131, stk. 1.

2.   Er  en  forespørgsel  til skriftlig besvarelse ikke  blevet  besvaret,  inden  der  er  gået  fem  uger,  kan  den  efter anmodning fra forespørgeren optages på dagsordenen for det næste møde i det kompetente udvalg med formanden for adressatens bestyrelse.

Seneste opdatering: 22. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik