Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Február 2019
EPUB 155kPDF 985k
OBSAH
DODATOK
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VII : ZASADANIA
KAPITOLA 2 : PROGRAM PRÁCE PARLAMENTU

Článok 151 : Stručná prezentácia

Na žiadosť spravodajcu alebo na návrh Konferencie predsedov môže Parlament tiež rozhodnúť, že sa bod, ktorý nevyžaduje riadnu rozpravu, prerokuje prostredníctvom stručnej prezentácie spravodajcom v pléne. V takom prípade má Komisia možnosť odpovedať, pričom potom nasleduje rozprava v trvaní najviac 10 minút, v ktorej môže predseda udeliť slovo na najviac jednu minútu každému z poslancov, ktorí sa prihlásia zdvihnutím ruky a ktorých určí.

Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia