Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Február 2019
EPUB 155kPDF 985k
OBSAH
DODATOK
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VII : ZASADANIA
KAPITOLA 3 : VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ PRE PRIEBEH ROKOVANÍ

Článok 163 : Jednominútové vystúpenia

V priebehu prvého rokovania každej schôdze udelí predseda najviac na 30 minút slovo tým poslancom, ktorí chcú upriamiť pozornosť Parlamentu na otázku politického významu. Rečnícky čas vyhradený pre každého poslanca nesmie presiahnuť jednu minútu. Predseda môže vymedziť ďalší rečnícky čas neskôr v priebehu tej istej schôdze.

Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia