Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
8. valgperiode - Februar 2019
EPUB 147kPDF 937k
INDHOLDSFORTEGNELSE
TILLÆG
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT VII : SESSIONER
KAPITEL 5 : BESLUTNINGSDYGTIGHED, ÆNDRINGSFORSLAG OG AFSTEMNING

Artikel 168a : Tærskler (1)

1.   I denne forretningsorden, og medmindre andet er angivet, forstås ved

(a)   "lav tærskel": 1/20 af Parlamentets medlemmer eller en politisk gruppe

(b)   "middelhøj tærskel": 1/10 af Parlamentets medlemmer, sammensat af en eller flere politiske grupper eller enkelte medlemmer eller en kombination af begge dele

(c)   "høj tærskel": 1/5 af Parlamentets medlemmer, sammensat af en eller flere politiske grupper eller enkelte medlemmer eller en kombination af begge dele.

2.   Hvis et medlems underskrift er påkrævet for at kunne bestemme, hvorvidt en gældende tærskel er blevet nået, kan denne underskrift enten være håndskrevet eller i elektronisk form, i givet fald ved brug af Parlamentets elektroniske underskriftssystem. Et medlem kan inden for de gældende frister trække sin underskrift tilbage men kan derefter ikke forny sin underskrift.

3.   Hvis støtte fra en politisk gruppe er nødvendig for at nå tærsklen, handler gruppen gennem sin formand eller gennem en person, der er behørigt udpeget af ham eller hende til dette formål.

4.   For anvendelsen af middelhøj og høj tærskel tæller støtte fra en politisk gruppe på følgende måde:

-   hvis en artikel, hvor en sådan tærskel er fastlagt, finder anvendelse under et møde: alle medlemmer, der tilhører den støttende gruppe og er fysisk til stede

-   i alle andre tilfælde: alle medlemmer, der tilhører den støttende gruppe.

(1) Artikel 168a finder tilsvarende anvendelse på udvalg (se artikel 209).
Seneste opdatering: 22. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik