Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
8ú téarma parlaiminteach - Feabhra 2019
EPUB 160kPDF 1053k
CLÁR
AGUISÍN
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL VII : SEISIÚIN
CAIBIDIL 5 : CÓRAM, LEASUITHE AGUS VÓTÁIL

Riail 168a : Tairseacha (1)

1.   Chun críocha na Rialacha seo, agus mura rud é go sonraítear a mhalairt, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(a)   ciallaíonn “tairseach íseal” an fichiú cuid de na Feisirí a chomhdhéanann an Pharlaimint nó grúpa polaitiúil;

(b)   ciallaíonn “meántairseach” an deichiú cuid de na Feisirí a chomhdhéanann an Pharlaimint, comhdhéanta de ghrúpa polaitiúil amháin nó níos mó nó d’Fheisirí aonair, nó teaglaim den phéire;

(c)   ciallaíonn “tairseach ard” an cúigiú cuid de na Feisirí a chomhdhéanann an Pharlaimint, comhdhéanta de ghrúpa polaitiúil amháin nó níos mó nó d’Fheisirí aonair, nó teaglaim den phéire.

2.   I gcás ina bhfuil síniú Fheisire ag teastáil, chun a chinneadh go bhfuil an tairseach is infheidhme bainte amach, féadfaidh an síniú a bheith lámhscríofa nó i bhfoirm leictreonach, arna tháirgeadh ar chóras ríomhshínithe na Parlaiminte. Féadfaidh Feisire a shíniú nó a síniú a tharraingt siar laistigh de na teorainneacha ama ábhartha, ach ní fhéadfaidh siad an síniú a athnuachan ina dhiaidh sin.

3.   I gcás ina bhfuil gá le tacaíocht ó ghrúpa polaitiúil chun tairseach a bhaint amach, gníomhóidh an grúpa trína Chathaoirleach nó trí dhuine atá ainmnithe go cuí ag an gCathaoirleach chuige sin.

4.   Maidir leis an meántairseach agus an tairseach ard a chur i bhfeidhm, déanfar tacaíocht ó ghrúpa polaitiúil a chomhaireamh mar a leanas:

-   i gcás ina n-agraítear Riail lena leagtar síos tairseach den sórt sin le linn cruinnithe nó suí: na Feisirí go léir atá sa ghrúpa tacaíochta agus i láthair go fisiciúil;

-   sna cásanna eile uile: na Feisirí go léir atá sa ghrúpa tacaíochta.

(1) Tá feidhm ag Riail 168a mutatis mutandis maidir le coistí (féach Riail 209).
An nuashonrú is déanaí: 22 Bealtaine 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais