Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 8. sasaukums - 2019. gada februāris
EPUB 151kPDF 996k
SATURA RĀDĪTĀJS
PAPILDINĀJUMS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

VII SADAĻA : GADSKĀRTĒJĀS SESIJAS
5. NODAĻA : KVORUMS, GROZĪJUMI UN BALSOŠANA

168.a pants : Obligātais minimums (1)

1.   Ja vien nav noteikts citādi, šajā Reglamentā piemēro šādas definīcijas:

(a)   “zems obligātais minimums” ir viena divdesmitā daļa Parlamenta deputātu vai viena politiskā grupa;

(b)   “vidējs obligātais minimums” ir viena desmitā daļa Parlamenta deputātu no vienas vai vairākām politiskajām grupām vai atsevišķi deputāti, vai abu variantu kombinācija;

(c)   “augsts obligātais minimums” ir viena piektā daļa Parlamenta deputātu no vienas vai vairākām politiskajām grupām vai atsevišķi deputāti, vai abu variantu kombinācija.

2.   Ja ir nepieciešams deputāta paraksts, lai noteiktu, vai ir sasniegts piemērojamais obligātais minimums, minētais paraksts var būt izdarīts vai nu rokrakstā, vai elektroniski, tādā gadījumā izmantojot Parlamenta elektroniskā paraksta sistēmu. Attiecīgajos termiņos deputāts savu parakstu var atsaukt, taču pēc tam tas vairs nav atjaunojams.

3.   Ja obligātā minimuma sasniegšanai ir nepieciešams politiskās grupas atbalsts, šīs grupas vārdā rīkojas tās priekšsēdētājs vai persona, kuru priekšsēdētājs ir pienācīgi izraudzījies minētajam nolūkam.

4.   Vidēja un augsta obligātā minimuma piemērošanas nolūkā politiskās grupas atbalstu skaita šādi:

-   ja pants, kurā ir noteikts šāds obligātais minimums, tiek izmantots kā atsauce sēdes vai sanāksmes gaitā — visi fiziski klātesošie atbalstošās grupas deputāti;

-   visos pārējos gadījumos — visi atbalstošās grupas deputāti.

(1) 168.a pantu pēc analoģijas piemēro komitejām (sk. 209. pantu).
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika