Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. vasario mėn.
EPUB 150kPDF 995k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

VII ANTRAŠTINĖ DALIS : SESIJOS
5 SKYRIUS : KVORUMAS, PAKEITIMAI IR BALSAVIMAS

168 straipsnis : Kvorumas

1.   Parlamentas gali svarstyti, spręsti dėl darbotvarkės ir tvirtinti savo posėdžio protokolus, nesvarbu, kiek Parlamento narių dalyvauja posėdyje.

2.   Kvorumas yra, jei į posėdžių salę susirenka viena trečioji visų Parlamento narių.

3.   Balsavimas yra teisėtas, koks bebūtų balsuojančiųjų Parlamento narių skaičius, nebent Parlamento pirmininkas ne mažiau kaip keturiasdešimties Parlamento narių prašymu, pateiktu prieš prasidedant balsavimui, konstatuoja, kad kvorumo nėra. Jeigu posėdžių salėje esančių Parlamento narių skaičiaus nepakanka kvorumui sudaryti, Parlamento pirmininkas paskelbia, kad kvorumas nesusidarė, ir balsavimas įrašomas į ateinančio plenarinio posėdžio darbotvarkę.

Elektroninė balsavimo sistema gali būti naudojama siekiant patikrinti, ar pasiekta keturiasdešimties Parlamento narių riba, tačiau ji negali būti naudojama patikrinti, ar yra kvorumas. Posėdžių salės durys negali būti uždaromos.

4.   Prašantys konstatuoti kvorumą Parlamento nariai prašymo metu turi būti posėdžių salėje ir, remiantis šio straipsnio 2 ir 3 dalimis, įskaitomi į posėdžių salėje esančių Parlamento narių skaičių, net jei jie tuomet išeina iš posėdžių salės.

5.   Jei dalyvauja mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių, Parlamento pirmininkas gali konstatuoti, kad kvorumo nėra.

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 22 d.Teisinė informacija - Privatumo politika