Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
8η κοινοβουλευτική περίοδος - Φεβρουάριος 2019
EPUB 199kPDF 1193k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ VII : ΣΥΝΟΔΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΑΠΑΡΤΙΑ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Άρθρο 175 : Επεξεργασία από την επιτροπή των τροπολογιών που θα υποβληθούν στην Ολομέλεια

Εφόσον σε κείμενο που έχει κατατεθεί από επιτροπή έχουν κατατεθεί, αθροιστικώς, περισσότερες από 50 τροπολογίες ή αιτήματα για ψηφοφορία κατά τμήματα ή χωριστή ψηφοφορία για εξέταση στην Ολομέλεια, ο Πρόεδρος μπορεί, μετά από διαβούλευση με τον πρόεδρό της, να ζητήσει από την εν λόγω επιτροπή να συνεδριάσει για να ψηφίσει επί κάθε μίας από τις εν λόγω τροπολογίες ή αιτήματα. Κάθε τροπολογία ή αίτημα για ψηφοφορία κατά τμήματα ή χωριστή ψηφοφορία που δεν υπερψηφίζεται σε αυτό το στάδιο από το ένα τρίτο των μελών της επιτροπής δεν τίθεται σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου