Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
8-ми парламентарен мандат - февруари 2019 г.
EPUB 186kPDF 1159k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ VII : СЕСИИ
ГЛАВА 5 : КВОРУМ, ИЗМЕНЕНИЯ И ГЛАСУВАНЕ

Член 178 : Гласуване (1)

1.   По правило в Парламента се гласува с вдигане на ръка.

Председателят обаче може по всяко време да реши гласуването да се извърши чрез електронната система за гласуване.

2.   Председателят обявява началото и края на гласуването.

След като председателят е обявил началото на гласуването, никой, с изключение на самия него, не може да взема думата до обявяване на края на гласуването.

3.   За да се определи дали даден текст е приет или отхвърлен, се отчитат само гласовете, подадени „за“ и „против“, освен в случаите, в които Договорите предвиждат специално мнозинство.

4.   Ако председателят прецени, че резултатът от гласуване с вдигане на ръка буди съмнение, гласуването се извършва отново чрез електронната система за гласуване, а ако последната не работи, чрез сядане и изправяне.

5.   Председателят установява резултата от гласуването и го обявява.

6.   Резултатът от гласуването се регистрира.

(1) Член 178 се прилага mutatis mutandis за комисиите (вж. член 209).
Последно осъвременяване: 22 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност