Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
8. valgperiode - Februar 2019
EPUB 147kPDF 937k
INDHOLDSFORTEGNELSE
TILLÆG
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT VII : SESSIONER
KAPITEL 5 : BESLUTNINGSDYGTIGHED, ÆNDRINGSFORSLAG OG AFSTEMNING

Artikel 178 : Afstemning (1)

1.   Parlamentet foretager normalt afstemning ved håndsoprækning.

Formanden kan dog til enhver tid bestemme, at afstemninger foretages ved hjælp af det elektroniske afstemningsanlæg.

2.   Formanden erklærer hver enkelt afstemning for henholdsvis påbegyndt og afsluttet.

Når formanden har erklæret en afstemning for påbegyndt, kan kun formanden selv fremkomme med indlæg, indtil afstemningen er erklæret for afsluttet.

3.   Til vedtagelse eller forkastelse af en tekst tages ved beregning af afstemningsresultatet kun hensyn til de afgivne "ja"- eller "nej"-stemmer, med mindre der er tale om tilfælde, for hvilke der er fastlagt et specifikt flertal i traktaterne.

4.   Erklærer formanden udfaldet af en afstemning ved håndsoprækning for tvivlsomt, foretages elektronisk afstemning. Er det elektroniske afstemningsanlæg i uorden, foretages afstemning ved, at medlemmerne rejser sig fra deres pladser eller bliver siddende.

5.   Afstemningsresultatet konstateres af formanden, der bekendtgør afstemningens udfald.

6.   Resultatet af afstemningen registreres

(1) Artikel 178 finder tilsvarende anvendelse på udvalg (se artikel 209).
Seneste opdatering: 22. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik