Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
8η κοινοβουλευτική περίοδος - Φεβρουάριος 2019
EPUB 199kPDF 1193k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ VII : ΣΥΝΟΔΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΑΠΑΡΤΙΑ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Άρθρο 178 : Ψηφοφορία (1)

1.   Το Κοινοβούλιο ψηφίζει γενικά με ανάταση του χεριού.

Ωστόσο, ο Πρόεδρος μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποφασίσει τη χρησιμοποίηση του ηλεκτρονικού συστήματος για τις ψηφοφορίες.

2.   Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη κάθε ψηφοφορίας.

Εφόσον ο Πρόεδρος κηρύξει την έναρξη ψηφοφορίας, μόνον ο ίδιος μπορεί να παρέμβει πριν κηρύξει τη λήξη της.

3.   Για την έγκριση ή την απόρριψη κειμένου υπολογίζονται μόνο οι ψήφοι «υπέρ» και «κατά», εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες οι Συνθήκες προβλέπουν ειδική πλειοψηφία.

4.   Εάν ο Πρόεδρος κρίνει ότι το αποτέλεσμα ψηφοφορίας που διεξάχθηκε με ανάταση του χεριού δεν είναι προφανές, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ηλεκτρονικώς ή, εάν το σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας βρίσκεται εκτός λειτουργίας, δι’ εγέρσεως των βουλευτών.

5.   Ο Πρόεδρος διαπιστώνει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και το ανακοινώνει.

6.   Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αυτής καταγράφεται.

(1) Το άρθρο 178 του Κανονισμού ισχύει, κατ' αναλογίαν, για τις επιτροπές (βλέπε άρθρο 209 του Κανονισμού).
Τελευταία ενημέρωση: 22 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου