Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
8. parlamenti ciklus - 2019. február
EPUB 155kPDF 990k
TARTALOM
FÜGGELÉK
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

VII. CÍM : ÜLÉSEK
5. FEJEZET : HATÁROZATKÉPESSÉG, MÓDOSÍTÁSOK ÉS SZAVAZÁS

178. cikk : Szavazás (1)

1.   A Parlament általában kézfelemeléssel szavaz.

Az Elnök azonban bármikor határozhat úgy, hogy a szavazást az elektronikus szavazatszámláló rendszer segítségével tartják meg.

2.   A szavazást az Elnök nyitja meg és zárja le.

A szavazás Elnök általi megnyitását követően a szavazás lezártnak nyilvánításáig az Elnökön kívül senki nem szólalhat fel.

3.   A szavazásra bocsátott szöveg elfogadásának, illetve elutasításának megállapításához csak a mellette és az ellene leadott szavazatokat veszik figyelembe, kivéve azokat az eseteket, amelyek tekintetében a Szerződések különleges többséget írnak elő.

4.   Ha az Elnök úgy határoz, hogy a kézfelemeléssel történő szavazás eredménye kétséges, az elektronikus szavazatszámláló rendszer használatával, illetve ha nem működik, felállással illetve ülve maradással újra meg kell tartani a szavazást.

5.   A szavazás eredményét az Elnök állapítja meg és jelenti be.

6.   A szavazás eredményét fel kell jegyezni.

(1) A 178. cikk értelemszerűen alkalmazandó a bizottságokra (lásd a 209. cikket).
Utolsó frissítés: 2019. május 22.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat