Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. vasario mėn.
EPUB 150kPDF 995k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

VII ANTRAŠTINĖ DALIS : SESIJOS
5 SKYRIUS : KVORUMAS, PAKEITIMAI IR BALSAVIMAS

178 straipsnis : Balsavimas (1)

1.   Paprastai Parlamente balsuojama rankos pakėlimu.

Tačiau Parlamento pirmininkas bet kuriuo metu gali nuspręsti, kad bus balsuojama naudojantis elektronine balsavimo sistema.

2.   Parlamento pirmininkas skelbia kiekvieno balsavimo pradžią ir pabaigą.

Parlamento pirmininkui paskelbus balsavimo pradžią, niekas, išskyrus patį Parlamento pirmininką, negali kalbėti, kol nebus paskelbta balsavimo pabaiga.

3.   Sprendžiant, ar tekstas buvo priimtas ar atmestas, skaičiuojami tik balsai už ir prieš, išskyrus tuos atvejus, kai Sutartyse nustatyta tam tikra balsų dauguma.

4.   Jei Parlamento pirmininkas nusprendžia, kad balsavimo rankos pakėlimu rezultatas kelia abejonių, Parlamentas balsuoja elektroniniu būdu. Jei elektroninė balsavimo sistema neveikia, Parlamentas balsuoja nariams sėdint ir atsistojant.

5.   Parlamento pirmininkas nustato balsų skaičių ir paskelbia balsavimo rezultatus.

6.   Balsavimo rezultatai užrašomi.

(1) Komitetams mutatis mutandis taikomas 178 straipsnis (žr. 209 straipsnį).
Atnaujinta: 2019 m. gegužės 22 d.Teisinė informacija - Privatumo politika