Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 8. sasaukums - 2019. gada februāris
EPUB 151kPDF 996k
SATURA RĀDĪTĀJS
PAPILDINĀJUMS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

VII SADAĻA : GADSKĀRTĒJĀS SESIJAS
5. NODAĻA : KVORUMS, GROZĪJUMI UN BALSOŠANA

178. pants : Balsošana (1)

1.   Parasti Parlamentā balso, paceļot roku.

Tomēr Parlamenta priekšsēdētājs var jebkurā brīdī nolemt, ka balsošana notiks, izmantojot elektroniskās balsošanas iekārtu.

2.   Pirms katras balsošanas Parlamenta priekšsēdētājs paziņo, ka balsošana ir sākusies, un pēc balsošanas — ka tā ir beigusies.

Tiklīdz Parlamenta priekšsēdētājs ir paziņojis, ka balsošana ir sākusies, tikai viņš var izteikties, pirms viņš nav paziņojis, ka balsošana ir beigusies.

3.   Lai aprēķinātu to, vai teksts pieņemts vai noraidīts, uzskaita tikai „par” un „pret” nodotās balsis, izņemot tos gadījumus, kuriem Līgumos ir paredzēts konkrēts balsu vairākums.

4.   Ja Parlamenta priekšsēdētājs uzskata, ka balsošanas ar paceltu roku rezultāts ir apšaubāms, Parlaments balso ar elektroniskās balsošanas iekārtas palīdzību. Ja iekārta ir bojāta, deputāti balso, pieceļoties kājās vai paliekot sēžam.

5.   Parlamenta priekšsēdētājs apstiprina nodoto balsu skaitu un paziņo balsošanas rezultātus.

6.   Balsošanas rezultātus protokolē.

(1) 178. pantu pēc analoģijas piemēro komitejām (sk. 209. pantu).
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika