Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Achtste zittingsperiode - Februari 2019
EPUB 153kPDF 1012k
INHOUD
AANHANGSEL
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL VII : ZITTINGEN
HOOFDSTUK 5 : QUORUM, AMENDEMENTEN EN STEMMING

Artikel 178 : Stemming (1)

1.   Het Parlement stemt in de regel bij handopsteken.

De Voorzitter kan echter te allen tijde besluiten gebruik te maken van de elektronische steminstallatie.

2.   Bij elke stemming verklaart de Voorzitter deze voor geopend en voor gesloten.

Zodra de Voorzitter een stemming voor geopend heeft verklaard, mag behalve de Voorzitter niemand meer het woord voeren totdat de stemming voor gesloten is verklaard.

3.   Voor de aanneming dan wel verwerping van een tekst tellen alleen de uitgebrachte voor- en tegenstemmen voor de uitslag, tenzij in de gevallen waarvoor de Verdragen in een specifieke meerderheid voorzien.

4.   Indien de Voorzitter beslist dat de uitslag van de stemming bij handopsteken twijfelachtig is, dan wordt opnieuw, en wel elektronisch gestemd; mocht de elektronische steminstallatie niet werken, dan wordt bij zitten en opstaan gestemd.

5.   De Voorzitter stelt de uitslag van de stemming vast en maakt deze bekend.

6.   De uitslag van de stemming wordt geregistreerd.

(1) Artikel 178 is van overeenkomstige toepassing op de commissies (zie artikel 209).
Laatst bijgewerkt op: 22 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid