Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
8. parlamentarno obdobje - februar 2019
EPUB 143kPDF 909k
VSEBINA
DODATEK
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV VII : ZASEDANJA
POGLAVJE 5 : SKLEPČNOST, PREDLOGI SPREMEMB IN GLASOVANJE

Člen 178 : Glasovanje (1)

1.   Parlament praviloma glasuje z vzdigovanjem rok.

Vendar lahko predsednik kadar koli sklene, da bo glasovanje potekalo s pomočjo elektronskega sistema glasovanja.

2.   Predsednik naznani začetek in konec glasovanja.

Od naznanitve začetka do naznanitve konca glasovanja ne sme govoriti nihče razen predsednika.

3.   Pri ugotavljanju, ali je bilo besedilo sprejeto ali zavrnjeno, se upoštevajo le glasovi za in proti, razen v primerih, ko je v Pogodbah določena posebna večina.

4.   Če predsednik odloči, da je izid glasovanja z vzdigovanjem rok dvomljiv, se ponovno glasuje z elektronskim sistemom glasovanja, če ta ne deluje, pa z usedanjem in vstajanjem.

5.   Predsednik ugotovi izid glasovanja in ga razglasi.

6.   Izid glasovanja se zabeleži.

(1) Člen 178 se smiselno uporablja za odbore (glej člen 209).
Zadnja posodobitev: 22. maj 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov