Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
8. valgperiode - Februar 2019
EPUB 147kPDF 937k
INDHOLDSFORTEGNELSE
TILLÆG
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT VII : SESSIONER
KAPITEL 5 : BESLUTNINGSDYGTIGHED, ÆNDRINGSFORSLAG OG AFSTEMNING

Artikel 179a : Stemmelighed (1)

1.   I tilfælde af stemmelighed ved en afstemning i henhold til artikel 171, stk. 1, litra b) eller d), henvises teksten som helhed til fornyet udvalgsbehandling. Dette gælder også i forbindelse med afstemninger i henhold til artikel 3 og 9.

2.   I tilfælde af stemmelighed ved afstemningen om en tekst, der er sat under delt afstemning i henhold til artikel 176, anses teksten for at være vedtaget.

3.   I alle andre tilfælde, med forbehold af de artikler, hvor kvalificeret flertal er påkrævet, bevirker stemmelighed, at teksten eller forslaget anses for at være forkastet.

Artikel 179a, stk. 3, skal fortolkes således, at stemmelighed ved en afstemning om et udkast til henstilling i henhold til artikel 141, stk. 4, om ikke at indtræde i retssager ved Den Europæiske Unions Domstol ikke betyder vedtagelse af en henstilling om at indtræde i sådanne retssager. I et sådant tilfælde anses det kompetente udvalg for ikke at have fremsat en henstilling.

Formanden kan stemme, men har ikke udslagsgivende stemme.

(1) Artikel 179a finder tilsvarende anvendelse på udvalg (se artikel 209).
Seneste opdatering: 22. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik