Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Osmi parlamentarni saziv - veljača 2019.
EPUB 146kPDF 934k
SADRŽAJ
DODATAK
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

GLAVA VII. : ZASJEDANJA
POGLAVLJE 5. : KVORUM I GLASOVANJE

Članak 179.a : Izjednačen broj glasova (1)

1.   U slučaju izjednačenog broja glasova prema članku 171. stavku 1. točki (b) ili (d), tekst se u cijelosti vraća odboru. To se također primjenjuje na glasovanje prema člancima 3. i 9.

2.   U slučaju izjednačenog broja glasova o tekstu o kojem se u skladu s člankom 176. glasuje po dijelovima, tekst se smatra usvojenim.

3.   U svim drugim slučajevima izjednačenog broja glasova tekst ili prijedlog smatraju se odbijenima, ne dovodeći u pitanje članke kojima je propisana kvalificirana većina.

Članak 179.a stavak 3. tumači se tako da u slučaju izjednačenog broja glasova o nacrtu preporuke u skladu s člankom 141. stavkom 4. o neintervenciji u postupku pred Sudom Europske unije, takav izjednačen broj glasova ne znači donošenje preporuke za intervenciju Parlamenta u spomenutom postupku. U takvom se slučaju smatra da nadležni odbor nije dao nikakvu preporuku.

Predsjednik može glasovati, ali njegov glas nije odlučujući.

(1) Članak 179a. primjenjuje se mutatis mutandis na odbore (vidi članak 209.).
Posljednje ažuriranje: 22. svibnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti