Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
8-ми парламентарен мандат - февруари 2019 г.
EPUB 186kPDF 1159k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ VII : СЕСИИ
ГЛАВА 5 : КВОРУМ, ИЗМЕНЕНИЯ И ГЛАСУВАНЕ

Член 179 : Окончателно гласуване

При вземане на решение въз основа на доклад Парламентът провежда единно и/или окончателно гласуване, което е поименно в съответствие с член 180, параграф 3.

Разпоредбите на член 179 относно поименното гласуване не се прилагат за докладите, предвидени в член 8, параграф 2 и в член 9, параграфи 4, 7 и 9, приемани в рамките на процедури, свързани с имунитета.

Последно осъвременяване: 22 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност