Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
8. valgperiode - Februar 2019
EPUB 147kPDF 937k
INDHOLDSFORTEGNELSE
TILLÆG
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT VII : SESSIONER
KAPITEL 5 : BESLUTNINGSDYGTIGHED, ÆNDRINGSFORSLAG OG AFSTEMNING

Artikel 179 : Endelig afstemning

Når der træffes afgørelse på grundlag af en betænkning, foretager Parlamentet en enkelt og/eller en endelig afstemning ved navneopråb i overensstemmelse med artikel 180, stk. 3.

Bestemmelserne i artikel 179 om afstemning ved navneopråb finder ikke anvendelse på de i artikel 8, stk. 2, og artikel 9, stk. 4, 7 og 9, omhandlede betænkninger i forbindelse med procedurer vedrørende et medlems immunitet.

Seneste opdatering: 22. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik