Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
8ú téarma parlaiminteach - Feabhra 2019
EPUB 160kPDF 1053k
CLÁR
AGUISÍN
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL VII : SEISIÚIN
CAIBIDIL 5 : CÓRAM, LEASUITHE AGUS VÓTÁIL

Riail 179 : Vótáil chríochnaitheach

Le linn di cinneadh a dhéanamh ar bhonn tuarascála, déanfaidh an Pharlaimint aon vótáil aonair agus/nó vótáil chríochnaitheach le glaoch rolla i gcomhréir le Riail 180(2).

Níl feidhm ag Riail 179 a bhaineann le vótáil le glaoch rolla maidir leis na tuarascálacha dá bhforáiltear i Riail 8(2) agus Riail 9(3), (6) agus (8) i gcomhthéacs na nósanna imeachta maidir le díolúine Feisire.

An nuashonrú is déanaí: 22 Bealtaine 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais