Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. vasario mėn.
EPUB 150kPDF 995k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

VII ANTRAŠTINĖ DALIS : SESIJOS
5 SKYRIUS : KVORUMAS, PAKEITIMAI IR BALSAVIMAS

180 straipsnis : Vardinis balsavimas (1)

1.   Be šiose Darbo tvarkos taisyklėse numatytų atvejų, vardiniu būdu balsuojama, kai to raštu ne vėliau kaip balsavimo išvakarėse paprašo frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius, jeigu Parlamento pirmininkas nenustato kito termino.

180 straipsnio nuostatos dėl balsavimo vardiniu būdu netaikomos pranešimams, numatytiems 8 straipsnio 2 dalyje ir 9 straipsnio 4, 7 ir 9 dalyse, vykdant su imunitetu susijusias procedūras.

2.   Kiekviena frakcija per vieną mėnesinę sesiją gali pateikti ne daugiau kaip šimtą prašymų dėl vardinio balsavimo.

3.   Vardiniu būdu balsuojama naudojant elektroninę balsavimo sistemą.

Kai dėl techninių priežasčių ja naudotis negalima, balsuoti galima abėcėlės tvarka pradedant burtų keliu pasirinkta Parlamento nario pavarde. Parlamento pirmininkas balsuoja paskutinis. Balsuojama žodžiu, tariant žodžius „taip“, „ne“ ar „susilaikau“.

4.   Balsavimo rezultatai įrašomi į plenarinio posėdžio protokolą. Frakcijos sudaro balsavusiųjų Parlamento narių pavardžių sąrašą abėcėlės tvarka ir nurodo, kaip balsavo kiekvienas Parlamento narys.

(1) Komitetams mutatis mutandis taikomos 180 straipsnio 3 ir 4 dalys (žr. 209 straipsnį).
Atnaujinta: 2019 m. gegužės 22 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika