Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Ósma kadencja Parlamentu - Luty 2019
EPUB 163kPDF 1057k
SPIS TREŚCI
DODATEK
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

TYTUŁ VII :  SESJE
ROZDZIAŁ 6 : WNIOSKI W SPRAWIE PRZESTRZEGANIA REGULAMINU I WYSTĄPIENIA W SPRAWACH PROCEDURALNYCH

Artykuł 185 : Wnioski proceduralne

1.   W pierwszej kolejności udziela się głosu w celu złożenia następujących wniosków proceduralnych:

(a)   wniosek o stwierdzenie niedopuszczalności (art. 187);

(b)   wniosek o odesłanie do komisji (art. 188);

(c)   wniosek o zamknięcie debaty (art. 189);

(d)   wniosek o odroczenie debaty lub głosowania (art. 190); lub

(e)   wniosek o zawieszenie lub przerwanie posiedzenia (art. 191).

 

W sprawie tych wniosków głos zabierać mogą, poza wnioskodawcą, jedynie jeden mówca przeciw, jak również przewodniczący lub sprawozdawca właściwej komisji.

2.   Czas wystąpienia jest ograniczony do jednej minuty.

Ostatnia aktualizacja: 22 maja 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności