Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. vasario mėn.
EPUB 150kPDF 995k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

VIII ANTRAŠTINĖ DALIS : KOMITETAI IR DELEGACIJOS
1 SKYRIUS : KOMITETAI

197 straipsnis : Specialieji komitetai (1)

1.   Pirmininkų sueigos siūlymu Parlamentas gali bet kada sudaryti specialiuosius komitetus, kurių pareigos, sudėtis ir įgaliojimų laikas yra tvirtinami priimant sprendimą juos sudaryti.

2.   Specialiųjų komitetų įgaliojimų laikas yra ne daugiau kaip dvylika mėnesių, jei pasibaigus tam laikotarpiui Parlamentas jo nepratęsia. Jei Parlamento sprendime, kuriuo nusprendžiama sudaryti specialųjį komitetą, nenusprendžiama kitaip, specialiojo komiteto įgaliojimų vykdymo laikas prasideda nuo jo steigiamojo posėdžio dienos.

3.   Specialieji komitetai neturi teisės teikti nuomonių kitiems komitetams.

(1) 197 straipsnio redakcija, kuri bus taikoma nuo 2019 m. liepos mėnesinės sesijos pradžios, pateikiama šios Darbo tvarkos taisyklių redakcijos priedėlyje.
Atnaujinta: 2019 m. gegužės 22 d.Teisinė informacija - Privatumo politika