Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Ósma kadencja Parlamentu - Luty 2019
EPUB 163kPDF 1057k
SPIS TREŚCI
DODATEK
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

TYTUŁ VIII : KOMISJE I DELEGACJE
ROZDZIAŁ 1 : KOMISJE

Artykuł 209 : Zastosowanie przepisów dotyczących posiedzeń plenarnych do posiedzeń komisji

Do komisji stosuje się odpowiednio następujące przepisy dotyczące głosowania i wystąpień w sprawach proceduralnych: art. 164a (Zapobieganie zakłóceniom), art. 168a (Progi), art. 169 (Składanie i przedstawianie poprawek), art. 170 (Dopuszczalność poprawek), art. 171 (Procedura głosowania), art. 174 (Kolejność głosowania nad poprawkami) z wyjątkiem ust. 4b, art. 176 ust. 1 (Głosowanie podzielone), art. 177 (Prawo do głosowania), art. 178 (Głosowanie), art. 179a (Równa liczba głosów), art. 180 ust. 3 i 4 (Głosowanie imienne), art. 180a (Głosowanie tajne), art. 181 (Głosowanie elektroniczne), art. 182a (Kwestionowanie ważności głosowania), art. 184a (Wnioski w sprawie przestrzegania Regulaminu), art. 190 (Odroczenie debaty lub głosowania) i art. 191 (Zawieszenie lub zamknięcie posiedzenia).

Ostatnia aktualizacja: 22 maja 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności