Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - Február 2019
EPUB 155kPDF 985k
OBSAH
DODATOK
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA XIV : RÔZNE USTANOVENIA

Článok 229 : Neukončené záležitosti

Na konci poslednej schôdze pred voľbami prepadajú všetky neukončené záležitosti Parlamentu, s výnimkou prípadov podľa druhého odseku.

Na začiatku každého volebného obdobia prijme Konferencia predsedov rozhodnutie o odôvodnených žiadostiach parlamentných výborov a iných inštitúcií, ktoré požadujú opätovné otvorenie takýchto neukončených záležitostí alebo pokračovanie v ich prerokúvaní.

Uvedené ustanovenia sa nevzťahujú na petície, iniciatívy občanov a oznámenia, ktoré nevyžadujú prijatie rozhodnutia.

Posledná úprava: 22. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia