Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
8. volební období - březen 2019
EPUB 162kPDF 1005k
OBSAH
DODATEK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA IA : KODEX VHODNÉHO CHOVÁNÍ PRO POSLANCE EVROPSKÉHO PARLAMENTU PŘI PLNĚNÍ JEJICH POVINNOSTÍ

1.   Poslanci Evropského parlamentu se při plnění svých povinností budou ke každému, kdo pracuje v Evropském parlamentu, chovat důstojně, zdvořile a s úctou, bez předsudků nebo diskriminace.

2.   Při plnění svých povinností se poslanci budou chovat profesionálně a ve svých vztazích se zaměstnanci jsou povinni se zdržet zejména degradujícího, urážlivého, hrubého nebo diskriminačního vyjadřování nebo jakéhokoli jiného jednání, které je neetické, ponižující nebo protiprávní.

3.   Poslanci nesmí svým jednáním podněcovat nebo vybízet pracovníky, aby porušovali, obcházeli nebo ignorovali platné právní předpisy, interní pravidla Parlamentu či tento kodex, nebo tolerovat takové jednání u zaměstnanců, kteří jsou jim podřízeni.

4.   S cílem zajistit, aby Evropský parlament účinně fungoval, se budou poslanci snažit při uplatnění odpovídající diskrétnosti zajistit, aby se jakékoli neshody nebo konflikty mezi zaměstnanci, kteří jsou jim podřízeni, řešily ihned, spravedlivě a účinně.

5.   V případě potřeby budou poslanci neprodleně a plně spolupracovat při využití postupů zavedených pro řešení konfliktních situací nebo obtěžování (psychologického či sexuálního), včetně okamžité reakce na jakékoli obvinění z obtěžování. Poslanci by se měli účastnit specializovaného jim určeného vzdělávání o předcházení konfliktům a obtěžování na pracovišti a o řádném vedení kanceláře.

Poslední aktualizace: 13. května 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí