Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
8. valgperiode - Marts 2019
EPUB 147kPDF 938k
INDHOLDSFORTEGNELSE
TILLÆG
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

BILAG IA : KODEKS FOR BEHØRIG ADFÆRD FOR MEDLEMMER AF EUROPA-PARLAMENTET UNDER UDØVELSEN AF DERES HVERV

1.   Under udøvelsen af deres hverv behandler medlemmerne af Europa-Parlamentet alle, som arbejder i Europa-Parlamentet, med værdighed, høflighed og respekt og uden fordomme eller forskelsbehandling.

2.   Under udøvelsen af deres hverv optræder medlemmerne professionelt og skal i deres forhold til personale afholde sig fra navnlig nedværdigende, fornærmende, offensivt eller diskriminerende sprog eller andre handlinger, der er uetiske, nedværdigende eller ulovlige.

3.   Medlemmer må ikke med deres handlinger anspore eller tilskynde personalet til at krænke, omgå eller se bort fra gældende lovgivning, Parlamentets interne regler eller denne kodeks eller tolerere en sådan adfærd hos personale under deres ansvar.

4.   Med henblik på at sikre, at Europa-Parlamentet fungerer effektivt, tilstræber medlemmerne under udvisning af passende diskretion at sikre, at eventuelle uoverensstemmelser eller konflikter, der involverer personale under deres ansvar, håndteres hurtigt, retfærdigt og effektivt.

5.   Om nødvendigt anvender medlemmerne omgående og fuldt ud de eksisterende procedurer til håndtering af konfliktsituationer eller chikane (psykisk eller seksuel) og reagerer omgående på eventuelle påstande om chikane. Medlemmerne bør deltage i særlige kurser, der arrangeres for dem, om forebyggelse af konflikter og chikane på arbejdspladsen og om god kontorledelse.

Seneste opdatering: 13. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik