Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Kahdeksas vaalikausi - maaliskuu 2019
EPUB 149kPDF 869k
SISÄLLYS
LISÄYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

LIITE IA : EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENTEN ASIANMUKAISTA KÄYTTÄYTYMISTÄ EDUSTAJANTOIMENSA HOITAMISESSA KOSKEVAT SÄÄNNÖT

1.   Edustajantointa hoitaessaan Euroopan parlamentin jäsenten on käyttäydyttävä kaikkia Euroopan parlamentissa työskenteleviä kohtaan arvokkaasti, kohteliaasti, kunnioittavasti ja ilman ennakkoluuloja tai syrjintää.

2.   Tehtäviään hoitaessaan jäsenten on toimittava ammattimaisesti ja suhteissaan henkilöstöön pidättäydyttävä erityisesti halventavasta, loukkaavasta, hyökkäävästä ja syrjivästä kielenkäytöstä tai muista epäeettisistä, arvoa alentavista tai laittomista toimista.

3.   Jäsenet eivät saa toimillaan yllyttää tai kannustaa henkilöstöä rikkomaan, kiertämään tai laiminlyömään voimassa olevaa lainsäädäntöä, parlamentin sisäisiä sääntöjä tai näitä sääntöjä taikka suvaita tällaista käyttäytymistä vastuullaan olevalta henkilöstöltä.

4.   Euroopan parlamentin tehokkaan toiminnan takaamiseksi jäsenten on asianmukaista vaitiolovelvollisuutta noudattaen pyrittävä varmistamaan, että kaikenlaiset erimielisyydet tai konfliktit, joissa heidän vastuullaan oleva henkilöstö on osallisena, käsitellään nopeasti, oikeudenmukaisesti ja tehokkaasti.

5.   Tarvittaessa jäsenten on toimittava viipymättä ja olemassa olevia menettelyjä täysimääräisesti noudattaen konfliktitilanteiden tai työpaikkakiusaamisen taikka sukupuolisen häirinnän käsittelemiseksi muun muassa vastaamalla nopeasti mahdollisiin häirintää koskeviin väitteisiin. Jäsenten olisi osallistuttava heille järjestettävään erikoiskoulutukseen konfliktien ja häirinnän ehkäisemisestä työpaikalla ja hyvästä toimiston johtamisesta.

Päivitetty viimeksi: 13. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö