Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. kovo mėn.
EPUB 150kPDF 993k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

IA PRIEDAS  : EUROPOS PARLAMENTO NARIŲ TINKAMO ELGESIO VYKDANT SAVO PAREIGAS KODEKSAS

1.   Vykdydami savo pareigas Europos Parlamento nariai su visais Europos Parlamente dirbančiais asmenimis elgiasi oriai, mandagiai, pagarbiai ir be išankstinio nusistatymo bei jų nediskriminuoja.

2.   Vykdydami savo pareigas Parlamento nariai elgiasi profesionaliai ir, bendraudami su darbuotojais, susilaiko visų pirma nuo žeminančios, įžeidžiančios, užgaulios ar diskriminuojančios kalbos ar bet kokių kitų veiksmų, kurie yra neetiški, menkinantys ar neteisėti.

3.   Parlamento nariai negali savo veiksmais skatinti ar raginti darbuotojų pažeisti, apeiti ar ignoruoti galiojančius teisės aktus, Parlamento vidaus taisykles ar šį kodeksą arba toleruoti tokio darbuotojų, už kuriuos jie atsako, elgesio.

4.   Tam, kad Europos Parlamentas veiktų efektyviai, Parlamento nariai, laikydamiesi tinkamo diskretiškumo, siekia užtikrinti, kad visi nesutarimai ar konfliktai, susiję su darbuotojais, už kuriuos jie atsako, būtų sprendžiami greitai, sąžiningai ir efektyviai.

5.   Prireikus Parlamento nariai nedelsdami ir visiškai laikosi nustatytų procedūrų dėl konfliktų ar priekabiavimo (psichologinio arba seksualinio) situacijų valdymo, be kita ko, nedelsdami reaguoja į bet kokius įtarimus dėl priekabiavimo. Parlamento nariai turėtų dalyvauti specialiuose jiems organizuojamuose mokymuose dėl konfliktų ir priekabiavimo darbo vietoje prevencijos bei gero biuro valdymo.

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 13 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika