Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Achtste zittingsperiode - Maart 2019
EPUB 153kPDF 1012k
INHOUD
AANHANGSEL
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

BIJLAGE I BIS : CODE VOOR PASSEND GEDRAG VOOR LEDEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT BIJ DE UITVOERING VAN HUN TAKEN

1.   Bij de uitvoering van hun taken behandelen leden van het Europees Parlement iedereen die bij het Europees Parlement werkt met waardigheid, beleefdheid en respect en zonder vooroordelen of discriminatie.

2.   Bij de uitvoering van hun taken gedragen de leden zich op professionele wijze en onthouden zij zich in hun contacten met personeelsleden van neerbuigende, kwetsende, beledigende of discriminerende taal en andere onethische, vernederende of onrechtmatige handelingen.

3.   Leden mogen met hun handelingen personeelsleden niet aanzetten of aansporen tot het schenden, omzeilen of negeren van de geldende wetgeving, de interne regels van het Parlement of deze code, noch dergelijk gedrag tolereren van onder hun verantwoordelijkheid vallende personeelsleden.

4.   Leden zullen er met passende discretie naar streven dat onenigheid of een conflict met een onder hun verantwoordelijkheid vallend personeelslid snel, eerlijk en doeltreffend wordt aangepakt, zodat het Europees Parlement op doeltreffende wijze kan functioneren.

5.   Indien nodig volgen de leden de procedures voor het beheersen van conflictsituaties of gevallen van (psychische of seksuele) intimidatie onmiddellijk en volledig, onder meer door snel te reageren op beschuldigingen van intimidatie. De leden moeten deelnemen aan een voor hen georganiseerde speciale opleiding over het voorkomen van conflicten en intimidatie op het werk en over goed leiderschap aan hun team.

Laatst bijgewerkt op: 13 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid