Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi kaheksas ametiaeg - märts 2019
EPUB 143kPDF 854k
SISU
LIIDE
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

VII LISA : SEADUSANDLIKU TAVAMENETLUSE KOHASELT VASTU VÕETAVATE ÕIGUSAKTIDE KOOSTAMISE NÕUDED

1.   Õigusaktis näidatakse ära õigusakti liik ja viitenumber, mõlema seadusandja nimi, allkirjastamise kuupäevad ning õigusakti reguleerimisese.

2.   Õigusakt peab sisaldama järgmist:

(a)   fraas „Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu“;

(b)   viide sätetele, mille alusel õigusakt on vastu võetud, millele eelnevad sõnad „võttes arvesse“;

(c)   volitused, milles viidatakse esitatud ettepanekutele, saadud arvamustele ja läbiviidud konsultatsioonidele;

(d)   õigusakti vastuvõtmise põhjendused, mille juhatavad sisse sõnad „ning arvestades järgmist:“;

(e)   fraas „on vastu võtnud käesoleva määruse“, „on vastu võtnud käesoleva direktiivi“ või „on vastu võtnud käesoleva otsuse“, millele järgneb õigusakti tekst.

3.   Õigusaktid jagunevad artikliteks, mis on asjakohasel juhul liidetud osadeks, jaotisteks, peatükkideks ja jagudeks.

4.   Õigusakti viimases artiklis näidatakse ära õigusakti jõustumise kuupäev, juhul kui see on varasem või hilisem kui kahekümnes päev pärast õigusakti avaldamist.

5.   Õigusakti viimasele artiklile järgnevad:

–   märge õigusakti kohaldamise kohta aluslepingute sellekohaste sätete sõnastuse alusel;

–   õigusakti allkirjastamise koht ja kuupäev;

–   fraasid „Euroopa Parlamendi nimel president ...“, „Nõukogu nimel eesistuja ...“, millele järgnevad õigusakti allkirjastamise ajal ametis oleva parlamendi presidendi ja nõukogu eesistuja nimed.

Viimane päevakajastamine: 13. mai 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika