Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Kahdeksas vaalikausi - maaliskuu 2019
EPUB 149kPDF 869k
SISÄLLYS
LISÄYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

LIITE VII : TAVALLISTA LAINSÄÄTÄMISJÄRJESTYSTÄ NOUDATTAEN ANNETTAVIEN SÄÄDÖSTEN LAATIMISTA KOSKEVAT VAATIMUKSET

1.   Säädöksistä on ilmettävä säädöstyyppi, viitenumero, säädöksen antaneiden toimielinten nimet, niiden allekirjoituspäivä ja niiden kohde.

2.   Säädöksissä on

(a)   ilmaisu ”Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto, jotka”;

(b)   ilmaisu ”ottavat huomioon”, jota seuraa viittaus määräyksiin tai säännöksiin, joiden perusteella säädös on annettu;

(c)   johdanto-osan viitteet, joissa mainitaan saadut ehdotukset ja lausunnot sekä järjestetyt kuulemiset;

(d)   ilmaisu ”sekä katsovat seuraavaa:”, jonka jälkeen esitetään säädöksen perustelut;

(e)   ilmaisu ”ovat hyväksyneet tämän asetuksen:”, ”ovat hyväksyneet tämän direktiivin:”, ”ovat hyväksyneet tämän päätöksen:” tai muu vastaava ilmaisu, jota seuraavat säädöksen säännökset.

3.   Säädös jakautuu artikloihin, jotka voidaan ryhmitellä osiin, osastoihin, lukuihin ja jaksoihin.

4.   Säädöksen viimeisessä artiklassa vahvistetaan voimaantulopäivä, jos se on aikaisempi tai myöhempi kuin julkaisemista seuraava 20. päivä.

5.   Säädöksen viimeistä artiklaa seuraa

–   perussopimusten asiaa koskevia määräyksiä vastaava asianmukainen ilmaisu sen soveltamisesta;

–   ilmaisu ”Tehty ...”, jota seuraa säädöksen allekirjoittamispäivä;

–   ilmaisut ”Euroopan parlamentin puolesta Puhemies”, ”Neuvoston puolesta Puheenjohtaja”, joita seuraavat parlamentin puhemiehen nimi ja säädöksen antamisen hetkellä neuvoston puheenjohtajana toimineen henkilön nimi.

Päivitetty viimeksi: 13. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö