Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
8. parlamenti ciklus - 2019. március
EPUB 155kPDF 991k
TARTALOM
FÜGGELÉK
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

VII. MELLÉKLET : A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS KERETÉBEN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK MEGSZÖVEGEZÉSÉRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

1.   A jogi aktusok feltüntetik a jogi aktus típusát, számát, az azt elfogadó két intézmény nevét, az aláírásuk időpontját és a tárgy megjelölését.

2.   A jogi aktusok a következőket tartalmazzák:

(a)   „az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa”;

(b)   hivatkozás azokra a rendelkezésekre, amelyek alapján a jogi aktust elfogadták, amelyet a „tekintettel” szó előz meg;

(c)   a benyújtott javaslatokra, elfogadott véleményekre és lefolytatott konzultációkra utaló bevezető hivatkozás;

(d)   a jogi aktus indokolása, amelyet a „mivel” szó vezet be;

(e)   az „elfogadta ezt a rendeletet” vagy „elfogadta ezt az irányelvet” vagy „elfogadta ezt a határozatot” kifejezést, amelyet a jogi aktus rendelkező része követ.

3.   A jogi aktusok cikkekre tagolódnak, amelyek adott esetben részeket, címeket, fejezeteket és szakaszokat alkothatnak.

4.   A jogi aktus utolsó cikke meghatározza a hatálybalépés időpontját, ha az a kihirdetés utáni huszadik napot megelőző vagy azt követő időpont.

5.   A jogi aktus utolsó cikkét a következők követik:

–   a Szerződések vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő, a jogszabály alkalmazhatóságáról szóló szövegrész;

–   „Kelt ... -ban/ben” és a jogi aktus aláírásának időpontja;

–   „Az Európai Parlament részéről az elnök”, „A Tanács részéről az elnök”, és ez után a Parlament és a Tanács – a jogi aktus aláírásának időpontjában hivatalban levő – elnökének neve.

Utolsó frissítés: 2019. május 13.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat